Därför är outsourcing av EDI avgörande för FMCG-företag

Form-icon_Food&Beverage

januari 8, 2024

Företag inom FMCG-branschen (Fast Moving Consumer Goods) förstår att det finns strama tidsplaner. Lättfördärvliga varor kräver snabb orderhantering och varje försening i dokumentutbytet och kommunikationen med samarbetspartners kan ha direkta konsekvenser för tillgängligheten av varor, vilket kan leda till allvarliga följder för både leverantörer och deras kunder.

Det är därför viktigt att FMCG-tillverkare och leverantörer säkerställer att de har ett robust och pålitligt EDI-system som kan stödja tillväxt, locka nya kunder och leverera beställningar i tid – varje gång. När tidsramarna är snäva och konkurrensen är intensiv riskerar leverantörer som inte kan hålla jämna steg eller kämpar med att upprätthålla servicenivån att förlora kunder.

Vad är en EDI Managed Service?

EDI Managed Service hjälper företag att förvandla EDI från en potentiellt dyr men oundviklig investering till en affärsmöjlighet genom att tillhandahålla den nödvändiga expertisen, kompetensen och infrastrukturen, så att företagen kan fokusera på sina kärnkompetenser.

Genom att outsourca EDI till en leverantör som erbjuder en Managed Service-lösning behöver ditt företag inte hantera en komplex EDI-lösning internt, utan överlåter istället all drift, underhåll och övervakning av EDI-lösningen till externa experter.

Snabb onboarding av kunder

En av de största hindren för företags tillväxt är bristen på intern EDI-kompetens för att effektivt kunna skala och underhålla EDI-lösningen.

Kunderna idag har sina egna unika EDI-krav – från EDI-standarder och format till de meddelanden de kräver – och vissa kunder ändrar sina krav regelbundet, vilket bara ökar komplexiteten. Dessa konstanta förändringar kan vara svåra att hantera om det inte finns en djupgående erfarenhet av EDI internt i företaget.

TrueCommerce har många års erfarenhet av EDI och erbjuder tillgång till ett globalt nätverk av över 180 000 företag, vilket gör det enkelt och snabbt att onboarda nya samarbetspartners utan att du behöver oroa dig för att uppfylla deras handelsvillkor. Med våra onboarding-strategier undviker du utmaningarna med att onboarda nya kunder och kan istället fokusera på det du är bäst på.

Problemfri EDI-integration till affärssystem (ERP)

En EDI-integration är avgörande för företag inom FMCG-branschen. När företag vinner nya kunder och expanderar sina affärsaktiviteter kan omintagande av stora datamängder lägga till ett extra manuellt lager som ökar risken för fel. Genom att hantera dina samarbetspartners och inkludera EDI-meddelanden i ditt affärssystem kan du förkorta hela processen från ordermottagning till fakturering och fullständigt automatisera dataflödet genom hela försörjningskedjan.

TrueCommerces EDI-lösning kan integreras med alla vanliga affärssystem, inklusive bland andra Microsoft Dynamics, SAP, Sage, Oracle och NetSuite.

Öka noggrannheten med datavalidering, processkontroller och proaktiv övervakning

EDI används bland annat för att säkra större affärer, och varje fel i dokumentutbytet kan få allvarliga konsekvenser.

Många företag kräver ofta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att kritiska affärsdokument alltid skickas och tas emot korrekt. Andra vill tillämpa specifika affärsregler eller kriterier, till exempel order från nyckelkunder inom detaljhandeln. Med TrueCommerces lösning är det lätt att skapa specifika regler så att relevanta intressenter i företaget har full synlighet och kontroll.

Exempel på vanliga larm inkluderar:

  • Anslutningsfel: Fel kan ibland uppstå när företagets internetanslutning faller ut eller en samarbetspartners e-postlåda tillfälligt är otillgänglig. Vår lösning ser till att du informeras när detta inträffar så att vi proaktivt kan kontrollera och rätta till situationen.
  • Mottagande av nya order: För att minska behovet av att ekonomiavdelningen konstant är inloggad på EDI-systemet säkerställer ordermeddelanden att relevanta medarbetare informeras om nya order, vilket möjliggör snabb hantering och fakturering.
  • Skickade meddelanden: Det är enkelt att övervaka fakturor som skickas till dina viktigaste kunder. Du kan övervaka utgående EDI-dokument för att säkerställa att de skickas i tid och med korrekta uppgifter. Med TrueCommerces EDI-lösning får du ökad synlighet, vilket säkerställer att ditt företag har nödvändig information och verktyg för att utnyttja din EDI-lösning fullt ut.

Frigör resurser för kärnverksamheten med en molnbaserad Managed Service

Det kan vara både dyrt och tidskrävande att hantera EDI-lösningen internt, och det kan samtidigt vara svårt att få tag i rätt IT-kompetens. TrueCommerce erbjuder den nödvändiga kunskapen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vår Managed Service ger dig möjlighet att behålla konkurrenskraften genom att dra fördel av de regelbundna plattformsuppdateringar och förbättringar som implementeras över hela vårt användarnätverk – utan att du behöver oroa dig för manuella up.

Kundehistorier

Svensk Cater

Svensk Cater effektiviserar verksamheten med EDI från TrueCommerce Köpenhamn, maj 2023. Svensk Cater är en av de ledande restauranggrossisterna i…
Läs mer

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.