E-fakturering i Tyskland: Senaste förändringarna och tilläggen

Tax Compliance in Germany

augusti 28, 2023

I vår tidigare bloggpost berättade vi att Tyskland planerar att göra elektronisk fakturering (även kallad e-fakturering) mellan B2B-företag (business-to-business) obligatoriskt. Dessutom nämndes det att införandet av obligatorisk e-fakturering i Tyskland kommer att börja den 1 januari 2025. Detta är fortfarande planen, men nu har det tyska ministeriet lagt fram ett antal förslag till ändringar av den nya lagen om e-fakturering och dess process. Du kan läsa mer om de nya förslagen för elektronisk fakturering och implementeringen i denna bloggpost.

Förändringar i e-fakturering i Tyskland

Samtycke är inte längre nödvändigt för B2B-transaktioner

För närvarande krävs köparens samtycke för att skicka en elektronisk faktura. De föreslagna ändringarna innebär att fakturor som skickas mellan skattepliktiga företag i Tyskland måste vara elektroniska. Följaktligen behöver företag inte längre köparens samtycke för att skicka en elektronisk faktura.

Ny definition av elektronisk faktura

En exakt beskrivning av vad en elektronisk faktura är införs som en del av det nya lagförslaget. En elektronisk faktura definieras som en faktura som inte bara skapas elektroniskt, utan också skickas och tas emot elektroniskt. En viktig del av denna definition är att fakturan måste kunna hanteras elektroniskt, vilket innebär att den kan ingå i automatiserade processer och system.

Därutöver måste en e-faktura uppfylla de standarder som definieras av European Committee for Standardization (CEN). Denna standard anges som EN 16931. Detta är en europeisk standard som säkerställer att elektroniska fakturor är enhetliga och kan hanteras över olika system och länder.

Datum och deadlines

Som tidigare nämnts kommer införandet av obligatorisk e-fakturering i Tyskland att börja den 1 januari 2025. Det kommer dock att finnas en övergångsperiod så att företag i Tyskland har tid att anpassa sina processer till de nya reglerna och kraven.

Pappersfakturor kommer att accepteras fram till slutet av 2025. Dessutom kommer elektroniska fakturor som inte uppfyller CEN-standarden att kunna utfärdas om köparen ger tillstånd till detta. Med de nya ändringarna för utfärdande av elektroniska fakturor kan företag skicka e-fakturor som är i enlighet med CEN-standarden utan köparens samtycke.

Det är inte obligatoriskt för elektroniska fakturor att uppfylla CEN-standarden förrän slutet av 2027. Detta gäller dock endast om de två företagen som är involverade i en transaktion är överens om det. Här kan de använda elektroniskt datautbyte (EDI) för att skicka fakturor som inte uppfyller CEN-standarden.

I detta lagförslag finns det inget nytt angående Tysklands planer på att införa ett elektroniskt rapporteringssystem för B2B-fakturor, men det nämns att detta kommer att specificeras senare. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för att säkerställa att du får de senaste uppdateringarna direkt via e-post. 

Du kan också titta på vårt webbinar, där våra experter kommer att fördjupa dessa ämnen och ge dig möjlighet att ställa frågor. Under webbinaret får du förstahandsinsikter och praktiska tips för att upprätthålla korrekt och problemfri skatteöverensstämmelse i Europa.

Se webbinaret här.


Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.