Få maximal nytta av din Dynamics-investering

Q3_23_Resource_Images_SV

Effektivt elektroniskt utbyte av dokument och data ger en lång rad fördelar för företag – men utmaningen är att säkerställa att alla system och datakällor sammankopplas effektivt.

I denna vitbok kan du läsa hur fyra olika kunder har optimerat bl.a. elektroniskt dokumentflöde, dropshipping, konsignationshantering och inköpsflöde.

Det minimerar behovet av tidskrävande och potentiellt felaktiga manuella processer och ger både företagen samt deras kunder och partner värdefulla insikter i realtid i allt från ärendehantering till lagerhållning.