Datablad: Effektivt stöd av 3PL med EDI-integration

Outside of Logistics Distributions Warehouse: Diverse Team of Workers use Hand Truck Loading Delivery Van with Cardboard Boxes, Online Orders,  E-Commerce Purchases.

Funderar du på att outsourca din lagerfunktion och hanteringen av dina försändelser? Då har du möjlighet att koppla upp tredjepartslogistik till din Business Central.

Med TrueCommerce EDI-lösning till Business Central kan du utbyta affärsdokument elektroniskt med ditt tredjepartslager – det går snabbt och effektivt och du får bl.a. ett stärkt samarbete mellan dig och din 3PL-partner.