Elektronisk fakturering i Belgien

Belgium area on the satellite B map in the stereographic projection - raw composition of raster layers with dark glowing outline

april 1, 2024

I februari 2024 antog det belgiska parlamentet lagförslaget om införande av landsomfattande elektronisk fakturering. Det är fortfarande planen att e-fakturering blir obligatorisk i början av 2026. Du kan läsa mer i den här bloggposten.


30 januari 2024

Belgien planerar att göra elektronisk fakturering obligatoriskt för B2B. Ursprungligen var det planerat att träda i kraft i juli 2024, men det har skjutits upp till januari 2026. Det innebär att från och med den 1 januari 2026 kommer alla skattskyldiga B2B-företag i Belgien att vara skyldiga att kunna skicka och ta emot fakturor elektroniskt.

Belgiens finansministerium lade fram ett nytt förslag om införande av ett obligatoriskt e-faktureringssystem, som godkändes den 29 september 2023.

Realtidsrapportering förväntas införas därefter.

Fakturaformat:

  • Företag med momsplikt i Belgien måste utbyta strukturerade B2B e-fakturor i enlighet med de europeiska standarderna (EN16931 standard).
  • Andra format som PDF är inte längre tillåtna.

Belgien planerar att använda PEPPOL-standarden, som redan används inom B2G (Business-to-Government) e-fakturering i Belgien. Det finns dock ett undantag som innebär att om alla parter är överens, kan de välja att använda andra standarder, så länge de följer den europeiska normen.

Implementeringstidslinje:

  • Förväntat ”go-live”-datum för B2B e-fakturering är januari 2026 för alla berörda skattskyldiga i Belgien.
  • Implementeringen sker utan fasindelning, som tidigare föreslagits.

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.