Vad är skillnaden mellan CTC och Post Audit? 

Q3_23_SE_Blog_Images_7.3.23

mars 1, 2024

Om du arbetar i ett företag som har verksamhet i flera länder, har du kanske stött på begrepp som ”CTC” och Post Audit. Continuous Transaction Control (CTC) och Post Audit är båda modeller som myndigheterna i olika länder kan välja att implementera i samband med elektronisk fakturering och hantering av transaktioner. 

I denna blogg kan du lära dig mer om vad de två begreppen innebär och varför de är relevanta för företag som har en eller flera europeiska eller globala avdelningar. Du kan också läsa om hur vi kan hjälpa företag, oavsett om det handlar om att uppfylla kraven i länder som använder CTC eller Post Audit. 

Vad är Continuous Transaction Controls (CTC)? 

Continuous Transaction Controls (CTC) är en serie processer som gör det möjligt för lokala skattemyndigheter att se finansiella data i realtid eller nära realtid som rör affärsaktiviteter i deras länder. 

Till skillnad från tidigare metoder för att spåra skatteförpliktelser från transaktioner erhålls data direkt från affärsprocesser eller datahanteringssystem i realtid eller nära realtid. 

Länder som redan har infört CTC inkluderar Italien och Polen. Frankrike planerar att börja implementeringen år 2025. 

I en CTC-modell tar TrueCommerce dina fakturor och skickar dem genom vår lösning för att säkerställa att fakturadata uppfyller skattemyndigheternas krav. Fakturan/fakturorna skickas sedan till den offentliga myndigheten för registrering och validering. Därefter kan den offentliga myndigheten godkänna fakturan/fakturorna och frigöra dem till den slutliga mottagaren (köparen). 

Vad är Post Audit? 

När Post Audit används är skattemyndigheterna inte involverade i processen med att utbyta fakturor eller annan data mellan handelspartners, men istället kan de efterföljande granska om processen med fakturautbytet har skett i enlighet med gällande krav. 

I en Post Audit-modell tar TrueCommerce emot fakturainformationen och säkerställer att informationen är i enlighet med de gällande kraven innan vi eventuellt skickar fakturan till en kvalificerad signatur, om det krävs i det enskilda landet. Slutligen skickar vi fakturan direkt till mottagaren, eller om en VAN-leverantör används, skickar TrueCommerce fakturan genom VAN-leverantören innan den skickas till mottagaren. 

Så vad är skillnaden mellan CTC och Post Audit? 

Kort sagt är skillnaden mellan de två modellerna att CTC syftar till att den offentliga myndigheten registrerar och validerar fakturan i (nästan) realtid innan den skickas till mottagaren (Köparen), medan fakturan vid Post Audit skickas direkt till mottagaren. Säljaren rapporterar sedan moms månadsvis till de offentliga myndigheterna. Med en Post Audit-modell behöver man således inte skicka sina fakturor till myndigheterna för godkännande, vilket är fallet när det gäller CTC. 

Hur kan vi hjälpa? 

Det varierar mycket mellan länder om de har valt att implementera en CTC-modell eller en Post Audit-modell. Länder som står inför utmaningar med momsbedrägerier väljer vanligtvis att implementera en CTC-modell för att uppnå en mer proaktiv strategi för övervakning och kontroll av transaktioner mellan företag inom landets gränser. Detta skapar ökad transparens för myndigheterna och underlättar deras förmåga att upptäcka och förebygga momsbedrägerier. 

Har ditt företag en eller flera europeiska eller globala avdelningar? Om ja kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad om de specifika reglerna i varje land. Dessutom är det både resurskrävande och komplicerat om man inte har den nödvändiga kunskapen om ämnet. Därför väljer många av dessa företag att använda en partner som är expert på området och därmed outsourca den här delen av processen. 

På TrueCommerce ser vi till att ditt företag uppfyller de olika kraven, oavsett vilken modell det aktuella landet har valt att implementera. 

Whitepapers

Whitepaper: Global e-fakturering och CTC

Runt om i världen upplever företag ökade krav när det gäller utbytet av fakturor. I många länder ökar skattemyndigheterna övervakningen…
Läs mer

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.