EDI-lösning för detaljhandeln

TrueCommerces EDI-lösning stärker försäljning, intäkter och kundlojalitet inom detaljhandeln.

Business Signing a Contract Buy - sell house.

Stärka försäljning, intäkter, kvalitet och kundlojalitet – med EDI från TrueCommerce

På den utmanande marknad vi ser idag strävar detaljhandelsföretagen ständigt efter att förbättra sin försäljning, täckningsgrad och intäkter, samtidigt som de vill leverera bästa möjliga kundservice och behålla kundlojaliteten.

Dagens detaljkunder ställer högre krav än någonsin tidigare – på kvalitet, produktsortiment och priser. De vill också vara säkra på att de anställda som producerar varorna har trygga arbetsförhållanden och en ordentlig lön.

Med dessa krav från kunderna skulle det vara en stor fördel för detaljhandelsföretagen om de kunde öka sin effektivitet, förbättra sin produktivitet och skapa besparingar.

Under två decennier har TrueCommerces lösning för elektronisk handel hjälpt detaljhandelsföretag att uppnå betydande besparingar och öka effektiviteten inom inköp, försörjningskedjor och redovisning.

EDI med detailkæder

Hur kan TrueCommerce hjälpa?

TrueCommerce EDI-tjänst hjälper detaljhandelsföretag att få rätt varor till rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta har tillsammans frigjort miljontals kronor för företagen genom besparingar, ökad marginal och en mer effektiv verksamhet.

Vår lösning automatiserar alla transaktioner, inklusive order och fakturor, ASN:er (Advance Shipping Notice) och leveransbekräftelser, oavsett plats. Information om leverantörer, produkter och priser synkroniseras, vilket optimerar affärsprocesser som fakturavalidering, godkännanden och felkorrigeringar. Slutligen integreras alla dessa aktiviteter med dina back office-system, så att du får snabb och betydande avkastning på din investering.

Viktigast av allt kan TrueCommerce ge en översikt över detaljhandelsföretagets försörjningskedja, så att ansvariga medarbetare kan granska den noggrant och agera proaktivt om det exempelvis är nödvändigt att justera ekonomin för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Dessutom främjar lösningen samarbetet med leverantörerna – ofta resulterande i nya produkter och förbättrade arbetsflöden.

Fler detaljhandlare väljer att använda VMI

Även om lagerhantering är en tidskrävande och besvärlig uppgift för medarbetarna, väljer många detaljhandelsföretag fortfarande att hantera sina lager själva. De har nämligen insett att genom att implementera Vendor Managed Inventory (VMI)-system kan de både minska kostnaderna och stärka samarbetet med sina leverantörer. Det är också därför VMI blir alltmer populärt.

Få ett starkt samarbete med dina leverantörer genom VMI!

Gemensamt för både tillverkare och återförsäljare är att de vill sälja sina produkter. Därför är det viktigt för båda parter att alltid ha rätt varor på hyllorna vid rätt tidpunkt. Om man inte samordnar hur många varor man som återförsäljare faktiskt behöver köpa från sin tillverkare kan det få konsekvenser för båda. Som återförsäljare kommer du att sitta kvar med varor på ditt lager som inte säljs och kan därför inte köpa nya varor från tillverkaren under längre perioder. Därför är det i bådas intresse att samarbeta för att få rätt varor till kunderna i rätt mängder. Och det är här VMI kommer in i bilden.

Läs mer om VMI här