E-fakturering i Japan

satellite image of Japan

april 23, 2024

I Japan har man redan i flera år engagerat sig i ämnet e-fakturering. E-fakturering i Japan regleras av ”Lag om användning av informationsteknik och kommunikationsteknik inom skatteområdet”. 

Elektronisk fakturering, även kallad e-fakturering, blir allt viktigare i Japan. Elektronisk fakturering mellan företag är ännu inte obligatorisk i Japan, men de japanska myndigheterna har en önskan om att digitalisera faktureringsprocessen. 

Med införandet av Japans standard för elektronisk fakturering år 2012 uppmanades företag att övergå till elektronisk fakturering för att öka effektiviteten och minska kostnaderna förknippade med pappersfakturor. 

Standard baserad på PEPPOL 

E-faktureringssystemet i Japan är baserat på PEPPOL-standarden. 

PEPPOL, som står för Pan-European Public Procurement Online, är ett nätverk som underlättar elektroniska affärstransaktioner mellan företag och offentliga organ. Den japanska regeringen införde PEPPOL som en del av sin strävan att digitalisera offentlig upphandling redan år 2021. Målet är att implementera e-fakturering i hela Japan via PEPPOL. 

Japan använder formatet ”JP_PINT”, den internationella versionen av PEPPOL, baserad på BIS Billing 3.0. 

Japans processer för e-fakturering är efterkontroll. Det betyder att regeringen granskar fakturorna först efter utfärdandet. Hittills planerar inte Japan heller ett digitalt rapporteringssystem. 

Sammanfattningsvis erbjuder e-fakturering i Japan ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att optimera faktureringsprocessen och förbättra överensstämmelsen med skattelagstiftningen. Genom att använda e-fakturering kan företag spara tid och resurser samtidigt som de rationaliserar sina affärsprocesser. 

TrueCommerce är en certifierad och auktoriserad PEPPOL Access Point i Japan. Om du driver verksamhet i Japan och skickar fakturor är TrueCommerce rätt partner! 

Fördelarna med e-fakturering 

Det finns många fördelar med att införa e-fakturering. Företag kan spara tid och resurser genom att automatisera den manuella processen med fakturering och hantering. Dessutom kan de förbättra noggrannheten och säkerheten för sina faktureringsdata. 

Företag som använder e-fakturering kan dra nytta av olika fördelar, inklusive snabbare fakturering, minskade kostnader för papper och förbättrad data noggrannhet. 

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.